Գտեք Մեզ

ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑ - ՀԵՌ: 055667707

Դիագնոստիկա - անվճար

Շղթայի յուղում (առանց լվացման) - անվճար

Ոտնակի փոխում (գնված bike.am խանութից) - անվճար

Անվադողերի օդալիցքավորում - անվճար

Լապտերի տեղադրում (գնված bike.am խանութից) - անվճար

Ընդհանուր զննում, լվացում, յուղում հանգույցների կարգավորում – 5000դր.

Անհատական պատվերով հեծանվի հավաքում և կարգավորում - 12000 դր.

Մաքրում և լվացում - 3000 դր.

Ներքին դողի նորոգում - 400 դր..

Անվադողերի փոխանակում 500 դր.

Շղթայի փոխում - 1000 դր.

Ոտնակի զննում և նորոգում (ընդհանուր)-2500 դր

Շղթայի հանգույցի փոխում և նորոգում- 1000 դր.

Գծափոխի կախիչի փոխում և գծափոխի կարգավորում - 3000 դր.

Ճոպանի փոխում (տռոս)- 1000 դր.

Արգելակի սկավառակի կամ/և կոճղակների փոխում - 1000 դր.

Անվի ությակի ուղղում (մինչև 5մմ և ավելի) – 2000-ից 6000 դր.

Արգելակի սկավառակի ուղղում - 1000 դր.

Ղեկի հանգույցի կարգավորումը և նորոգում (շարժ) - 1000-ից 3000 դր.

Ղեկի ձգանի փոխում - 500 դր

Ղեկի փոխում, ներառյալ կից աշխատանքը - 1000 դր.

Ղեկի բռնակների փոխում - 500 դր.

Ղեկին ամրացվող սարքերի փոխում կամ/և տեղադրում - 500 դր.

Արագաչափ հաշվիչի տեղադրում և կարգավորում- 1000 դր.

Այլ հարցերը– ճշտել վարպետի հետ

Գնացուցակը փոփոխական է (ըստ աշխատանքի և հեծանիվի վիճակից)